Konsept Oluşturma

KONSEPT TASARIM

Estetik, fonksiyonellik ve yaratıcılık her zaman ARKYAT tasarım felsefesinin ana değerleri olmuştur. Müşterinin yapacağı kısa bir bilgilendirme yada ARKYAT tasarımcısının vizyonundan yola çıkarak öncelikle bir konsept profil tasarımı yapılmaktadır. Aynı zamanda konsept profil tasarımında önemli bir rol oynayan basit bir yerleşim planı da bu aşamadan oluşturulur.

YERLEŞİM PLANLAMA

Bu aşamada dış tasarıma uygun olacak şekilde ve müşterinin istekleri göz önüne alınarak genel yerleşim planı son haline getirilir. Bilgisayar ortamında ön bir profil kesitte çizilerek zeminler, perdeler ve kabin duvarları yaklaşık olarak konumlandırılır. Ek olarak yükseltiler, basamaklar ve merdivenler çizime eklenir.

Dizayn

3D MODELLEME-GÖRSELLEŞTİRME

Profil çizimi ve yerleşim planı baz alınarak 3D dış yüzey modeli oluşturulur. 3D model teknenin genel dış görünüşünü göstermekle birlikte oturma grubu, jakuzi, vardavela, güneşlenme alanları gibi detaylar ile güverte yerleşimi ve açık alanları da detaylı bir şekilde belirtmektedir. Eklenecek tüm detaylar sonucunda 3D model yapılan tasarımın estetik açıdan değerlendirilebilmesi için oldukça faydalı bir araç olacaktır. Bu model yüksek çözünürlüklü fotogerçekçi resimlerin alınmasına, tekne sahibi ve tersane tarafından tasarımın istedikleri açıdan incelenmesine imkan sağlayacaktır. Bunun yanı sıra oluşturulan CAD yerleşim planı da daha gerçekçi bir biçimde hazırlanarak kolay anlaşılır bir hale getirilecektir.

İÇ DİZAYN

Genel yerleşim planı ve tekne sahibinin istekleri göz önünde bulundurarak yatın 3 boyutlu iç dizaynı da ARKYAT’ın yetenekli dizaynırları tarafından gerçekleştirilebilir. Renderlar ile gerçekte ulaşılabilir olan alanlar, ve ayrıca seçilecek mobilya, döşeme ve konsept sonucu oluşacak iç atmosfer görüntülenebilir.

KONSTRÜKSİYON DİZAYNI

Tekne ve üstyapının 3D modelinin bitirilmesinin ardından ARKYAT mühendisleri tarafından yapısal elemanların boyutları hesaplanır. Hesaplamada tersanenin istekleri ve loyd kuralları göz önüne alınır. Bu hesaplamalar teknenin mukavemeti ve sağlamlığı açısından çok önemlidir. Bu aşamada seçilen loyd projeye ciddi bir şekilde dahil olmaktadır. Konstrüksiyon bütünüyle 3 boyutlu olarak modellenir, bu hem konstrüksiyonu kontrol etmeye hem de tekne imal edilmeden ağırlığını hesaplamaya imkan verir.

DETAY DİZAYN

İmalata başlayabilmek için gerekli olan konstrüksiyon, kesit ve nesting resimleri ARKYAT mühendisleri tarafından hazırlanır. Konstrüksiyon bir inşa stratejisi çerçevesinde, mümkün olduğunca kolay ve hızlı olacak şekilde yerde yapılacak biçimde planlanır. Loyd ve imalat ekibi tarafından istenen diğer çizimler yine ARKYAT mühendisleri tarafından hazırlanır.

Mühendislik

TEKNE FORMUNUN MODELLENMESİ

ARKYAT gemi inşaatı mühendisleri tekne formunu bilgi, tecrübe ve bilgisayar destekli yöntemler yardımıyla; boyut, deplasman, hız ve stabilite isterlerini dikkate alarak profil ve yerleşim planına uygun olacak şekilde 3 boyutlu olarak geliştirirler. Amaç tüm performans isterlerini ve müşteri beklentilerini karşılayacak bir tekne formu yaratmaktır.

CFD & FORM OPTİMİZASYONU

ARKYAT gemi inşaatı mühendisleri tekne formunu optimize etmek ve kesinleştirmek için gelişmiş Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yöntemleri kullanmaktadır. CFD ile yapılan bir optimizasyon çalışması sonucunda teknenin yaratacağı dalga, su altı akım hatları ve basınç dağılımı tahmin edilerek optimum su altı formu geliştirilir ve aynı zamanda teknenin hız ve güç değerleri tahmin edilir.

STABİLİTE HESAPLAMALARI

Ağırlık hesabı ve yükleme durumlarının tanımlanmasından sonra stabilite hesaplamaları yapılır. Klas kuruluşlarınca şart koşulmuş stabilite kriterlerine uymak hayati önem taşımaktadır. Seyir tecrübesi ardından stabilite bukleti de yine ARKYAT mühendisleri tarafından hazırlanmaktadır.

HİDRODİNAMİK ANALİZLER

Konfor ve denizcilik performansı bir lüks yat sahibi için çok önemlidir. Bu nedenle detaylı bir hidrodinamik analiz beklentileri karşılayabilmek açısından hayati bir rol taşır. ARKYAT mühendisleri tekne formunu denizcilik açısından optimize edebilmek için bilgisayar destekli tahmin ve analiz metotları kullanmaktadır.

YAPISAL ANALİZLER

ARKYAT mühendisleri konstrüksiyonun değişik yükleme durumundaki mukavemetini kontrol etmek için gelişmiş Sonlu Elemanlar Analiz (FEA) yöntemleri kullanmaktadır. Tüm tekne için analiz yapılabileceği gibi direk temeli gibi özel bölgeler için de analiz yapılabilmektedir.

İmalat

ARKYAT, çeşitli ahşap tekne örnekleri olsa bile, özellikle çelik ve alüminyum yat imalatında uzmanlaşmıştır ve hatırı sayılır bir deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. Bunun sonucu olarak inşa süresini azaltan, kaliteyi arttıran yaratıcı imalat stratejileri oluşturulmuştur. 3 boyutlu modellenmiş konstrüksiyon ile tüm parçaların birbirine mükemmel uyumu sağlanabilmekte ve hassas bir konstrüksiyon ağırlığı çıkarılabilmektedir. Konstrüksiyon malzemesine tekne sahibi ile birlikte karar verilmektedir. Günümüzde tek bir malzeme kullanma limiti olmayıp, örneğin çelik ve alüminyumun kombinasyonu kullanılabilmektedir.

Donatım

ARKYAT müşterinin isteklerine uygun olarak tüm mekanik, donatım ve izolasyon işlerini dizayn edip uygulayabilmekte ve anahtar teslim projeler gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanı sıra; çapa sistemi, hareketli yüzme platformu gibi yatlar için spesifik uygulamalar da ARKYAT tarafından dizayn edilebilmekte ve detaylandırılabilmektedir.

Ahşap İşleri

ARKYAT bir yatın tüm iç ve dış ahşap işlerini gerçekleştirebilecek hatta komple ahşaptan bir tekne imal edebilecek becerikli bir ekibe sahiptir.

Boya

ARKYAT hem sualtı zehirli boya hem de diğer tüm boya işlemlerini gerçekleştirebilecek profesyonel bir ekibe sahiptir.

Direk & Arma Donatımı

ARKYAT’ın seçkin mühendisleri performans beklentilerini karşılayacak arma ve yelken planının dizaynına özel bir önem vermektedir. Böylece yüksek performanslı yelken seyri, fonksiyonel ve ergonomik güverte yerleşimi ve uygun bir yelken yönetim sistemi ile kolay kullanım sağlanmış olacaktır.

Çekek Hizmetleri

ARKYAT tüm refit, tamir ve bakım hizmetlerini Ören tersanemizde vermektedir . 50.000m2 çekek alanına sahiptir, 70 tonluk travel lift 360 tonluk amfibik lift ile hem yaz hem de kış mevsimlerinde tüm refit, tamir ve bakım işlemleri için hizmet vermektedir.